1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001, 363/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Search Chemicals are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.


2. Scopul colectării datelor este:

–informarea Clienţilor/Cumpăratorilor privind situaţia Contului lor inclusiv validarea, expedierea şi facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile şi/sau serviciile achiziţionate.

–trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poştei electronice (e-mail, SMS)

–de cercetare de piaţă, de urmărire şi monitorizare a vănzărilor şi comportamentul Clientului/Cumpărătorului. 


3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Search Chemicals.


4. Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.


5. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001, 363/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;


6. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001, 363/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;


7. Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Politie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.